Yurtdışı Seçmen Kütüğü

Nürnberg Başkonsolosluğu 10.03.2011
Karar No : 158
Karar Tarihi : 07/03/2011
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar
günü yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 günü, 73. Birlesiminde karar
verilmistir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı kararı 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.
Yüksek Seçim Kurulunun;
8/1/2011 tarihli, 2011/13 sayılı kararı ile; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Seçmen
Kütügünün Güncellestirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge ile Yurt Dısı Seçmen
Kütügünün Güncellestirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/II sayılı Genelge için komisyon
olusturulmasına,
karar verilmistir.
Komisyon, konular hakkında çalısmasını tamamlamıs olmakla, komisyonca hazırlanan karar taslagı
incelenerek;
GEREG GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ:
XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi
askı listeleri; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres
kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerlesik ve seçmen niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, gerekli
islemler yapıldıktan ve seçmen kütügüne dönüstürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri ile,
Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt
sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait kayıtların Yurt
Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürüldükten sonra internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilen
listedir.
Yeni yerlesim sebebi ile seçim çevrelerinde degisiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncellestirme ve
muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması islemlerinin yeni durum
esas alınarak yapılması gerekmektedir.
Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerlesim yerlerini degistiren
seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini saglamak amacıyla askı süresinin uygun bir
süreye tabi tutulması gerekir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 12/6/2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncellestirme
amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus
ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerlesik ve seçmen
niteligini tasıyan kisilere ait kayıtların, gerekli islemler yapıldıktan ve seçmen kütügüne dönüstürüldükten
sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduguna,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00’de askıya çıkarılmasına ve
31/03/2011 Persembe günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,
3- Yeni yerlesim sebebi ile seçim çevrelerinde degisiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncellestirme
ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması islemlerinin yeni
durum esas alınarak yapılması gerektigine,
4- Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce, Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügünün adres
kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteligini tasıyan yurt dısında yerlesik Türk vatandaslarına ait kayıtların
Yurt Dısı Seçmen Kütügüne dönüstürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00’de internet
ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine ve nternet ortamında ilan edilen Yurt Dısı Seçmen
Kütügünün 31/03/2011 Persembe günü saat: 17.00’de ilanın sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin
tutanak altına alınmasına,
5- Ekli 140/I sayılı Genelge ile 140/II sayılı Genelgenin bu karar metnine dahil olduguna,
6- Karar örnegi ve eki 140/I sayılı Genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu baskanlıklarına, seçime
katılmaya hak kazanmıs olan siyasi parti genel baskanlıklarına, Adalet Bakanlıgına, çisleri Bakanlıgına ve
Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilmesine,
7- Karar örnegi ve eki 140/II sayılı Genelgenin Yurt Dısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgına, seçime
katılmaya hak kazanmıs olan siyasi parti genel baskanlıklarına, çisleri Bakanlıgına, Dısisleri Bakanlıgı
aracılıgı ile dıs temsilciliklere ve Nüfus ve Vatandaslık sleri Genel Müdürlügüne gönderilmesine,
8- Karar örnegi ve eki Genelgelerin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna duyuru için
gönderilmesine,
9- Karar örnegi ve eki Genelgelerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
7/3/2011 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

Atatürk

Fatma Taşan Cebeci Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:00 - 14.30

İşlem Saatleri: 08:30 - 12:30 (https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir) T.C. Kimlik Kartı ve Pasaport Teslimat Saatleri: 13:00 - 14:30 (Randevusuz)
26.12.2022 26.12.2022 Noel
6.01.2023 6.01.2023 Dini Tatil
21.02.2023 21.02.2023 Karnaval
7.04.2023 7.04.2023 Dini Tatil
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 18.05.2023 Dini Tatil
29.05.2023 29.05.2023 Dini Tatil
8.06.2023 8.06.2023 Dini Tatil
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 26.12.2023 Noel