Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi

Nürnberg Başkonsolosluğu 20.04.2011

T.C. Yüksek Seçim Kurulu

Karar No : 329

Karar Tarihi : 09/04/2011

Silifke 1. Gümrük Kapısı lçe Seçim Kurulu Baskanlıgınca Kurulumuz Baskanlıgına gönderilen

7/4/2011 tarihli ve 46 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 30/3/2011 tarih ve 278 sayılı kararı ile 12

Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Mersin li

Silifke lçesi Tasucu Deniz Limanı Gümrük Kapısında 10 Mayıs -12 Haziran 2011 tarihleri arasında oy

verme islemi yapılacagı, oy verme isleminin tatil günleri dahil 24 saat süre ile yapılacagının bildirildigi,

Baskanlıklarınca Tasucu Gümrük Müdürlügünden gümrük kapısından yolcu giris ve çıkıs saatlerinin

bildirilmesi istenilmis ve Tasucu Gümrük Müdürlügünün cevabi yazısı ve ilgililerle yapılan görüsmeler

neticesinde; Tasucu Deniz Limanında, giris çıkıs islemlerinin gündüz 10.00’da baslayıp gece (gün sonu)

02.00’ye kadar devam ettigi, hava sartlarına baglı olarak da bir iki saat rötarlı olarak yapıldıgının bildirildigi,

buna göre Tasucu Limanında genelgeye göre 24 saat esasının uygulanıp uygulanmayacagı hususunda

görüs bildirilmesi istenilmis olmakla, konu incelenerek;

GEREGİ GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/E maddesinin

üçüncü fıkrasında;

“Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek gümrük kapılarında, oy verme gününden önceki

yetmisbesinci gün saat 08:00’dan oy verme günü saat 17:00’a kadar oy kullanılabilir. Hangi gümrük

kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabilecegini tespite Yüksek

Seçim Kurulu yetkilidir.”

Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarihli, 2010/365 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Eylül 2010

Pazar günü yapılacak Anayasa Degisikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Görev

Yapacak Gümrük Kapısı lçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri le Gümrük

Kapılarındaki Oy Verme slemlerine liskin Örnek:145/I sayılı Genelgenin 7. maddesinde;

“Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında oy verme isleminin özelligi geregi sandık

kurulunun görevi oy verme süresince günün 24 saati kesintisiz devam eder.“

hükümleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 30/3/2011 tarihli, 278 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Haziran 2011

tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak

Gümrük Kapısı lçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri le Gümrük Kapılarındaki Oy

Verme slemlerine liskin Örnek:145/I sayılı Genelgenin 7. maddesinde, gümrük kapılarında oy verme

isleminin oy verme sürecince günün 24 saati kesintisiz devam edecegi öngörülmekte ise de; Mersin li

Silifke lçesi Tasucu Deniz Limanı Gümrük Kapısı’nda yolcu giris ve çıkıslarının hava müsaadeli olarak

10:00 - 02:00 saatleri arasında yapıldıgının bildirilmesi nedeniyle, Tasucu Deniz Limanı Gümrük Kapısında

yolcu giris ve çıkıs saatleri dikkate alınarak 10:00-02:00 saatleri arasında iki vardiya halinde oy

kullandırılmasına karar verilmelidir.

S O N U Ç :

Açıklanan nedenlerle;

1- Tasucu Deniz Limanı Gümrük Kapısında yolcu giris ve çıkıs saatleri dikkate alınarak 10:00-02:00

saatleri arasında iki vardiya halinde oy kullandırılmasına,

2- Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

3- Karar örneginin Silifke lçe Seçim Kurulu Baskanlıgı ile siyasi partiler genel baskanlıklarına,

Dısisleri Bakanlıgına, Ulastırma Bakanlıgına, Gümrük Müstesarlıgına, Mersin Valiligine, Silifke

Kaymakamlıgına ve Kurulumuz dari ve Mali sler Daire baskanlıgı ile Seçmen Kütügü Genel Müdürlügüne

gönderilmesine, 9/4/2011 tarihinde oybirligi ile karar verildi.

Atatürk

Fatma Taşan Cebeci Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:00 - 14.30

İşlem Saatleri: 08:30 - 12:30 (https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir) T.C. Kimlik Kartı ve Pasaport Teslimat Saatleri: 13:00 - 14:30 (Randevusuz)
26.12.2022 26.12.2022 Noel
6.01.2023 6.01.2023 Dini Tatil
21.02.2023 21.02.2023 Karnaval
7.04.2023 7.04.2023 Dini Tatil
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 18.05.2023 Dini Tatil
29.05.2023 29.05.2023 Dini Tatil
8.06.2023 8.06.2023 Dini Tatil
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 26.12.2023 Noel