Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarıyla Türk Gümrüklerinden Giriş Yapacak Vatandaşlarımıza Duyuru

Nürnberg Başkonsolosluğu 14.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına
ilişkin işlemlerin düzenlendiği gümrük genel tebliği 22 Nisan 2011
tarihinde yürürlüğe girmiştir.


- Geçici ithalat rejimi
kapsamında taşıt getirme hakkı yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin
dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye gümrük
bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.


-Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün, yurt dışında emekli
olan kişilerce getirilmesi halinde ise en fazla bir yıl süre
verilmektedir

- Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye
getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük
denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına
kolaylık sağlamak amacıyla bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun
bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin
taahhütname alınması şartıyla izin verilmesi yönünde bir hüküm ilave
edilmiştir.

- Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları
için halihazırda altı ay olarak verilen sürelerin iki yıla çıkarılmasına
imkan tanıyacak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.


Atatürk

Fatma Taşan Cebeci Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:00 - 14.30

İşlem Saatleri: 08:30 - 12:30 (https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir) T.C. Kimlik Kartı ve Pasaport Teslimat Saatleri: 13:00 - 14:30 (Randevusuz)
26.12.2022 26.12.2022 Noel
6.01.2023 6.01.2023 Dini Tatil
21.02.2023 21.02.2023 Karnaval
7.04.2023 7.04.2023 Dini Tatil
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 18.05.2023 Dini Tatil
29.05.2023 29.05.2023 Dini Tatil
8.06.2023 8.06.2023 Dini Tatil
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 26.12.2023 Noel