T.C. Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Mahalli Sekreter (Yönetici Asistanı) Sınav İlanı

Nürnberg Başkonsolosluğu 22.09.2015

T.C.

MÜNİH BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

MAHALLİ SEKRETER (YÖNETİCİ ASİSTANI)SINAV İLANI

Ticaret Ataşeliği Ofisinde, MAHALLİ SEKRETER (YÖNETİCİ ASİSTANI)kadrosunda personelistihdam edilecektir. Mahalli Sekreterin (Yönetici Asistanı) görevleri temel olarak; Ataşeliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, dökümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve Ataşeliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinde,yazışmalarda ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ticaret Ataşesine yardım etmek, ayrıca Ataşe tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir. Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı (Almanca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Almanca’ya tercüme)ve sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sözlü Sınavda; Almancave Türkçe bilgisiile Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Genel Ticaret ve Ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

A-ARANACAK ŞARTLAR

1) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya dengi yabancı öğretim kurumlarındanmezun olmak ( İktisat,işletme,maliye, çalışma ekonomisi, siyasal bilgiler,uluslararası ilişkiler ve hukuk fakülte ve/veya bölümlerinden mezun olmak tercih sebebi sayılacaktır) veya Meslek Yüksek Okullarının Büro Memurluğu, Noter ve Avukat Yardımcılığı bölümlerini bitirmiş olmak.

2) Yabancı uyruklular ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için, yazılı ve sözlü Türkçe’ye
vakıf olmak veiyi düzeyde Almanca bildiğini belgelemek.

3) Tercih sebebi sayılacağından, alanında tecrübe sahibi olmak.

4) Bilgisayar ve özellikle ofis programları kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

5) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

6) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

7) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

8) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

9)Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak.

10)Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (Türkçe)

2-Kimlik belgesi (Pasaport veya Nüfus Cüzdanı) örneği

3-Diploma örneği (Türkçe veya Türkçe tercümesi ile birlikte)

4-Güncel Özgeçmiş (Türkçe ve Almanca)

5-1 adet Fotoğraf

6-Varsa referans mektubu (Türkçe veya Türkçe tercümesi ile birlikte)

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru süresi uzatılmış olup, İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Mahalli Sekreter (Yönetici Asistanı) olarak Ataşeliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçeve eki yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte,Ataşeliğimizin “Generalkonsulat der Republik Türkei, Handelsabteilung, Goethestr.10, 80336 MÜNCHEN‘‘ adresine en geç 2 Kasım 2015 tarihi akşamına kadar Ataşeliğimiz adresinde
olacak şekilde taahhütlü posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

(Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Ataşeliğimiz sorumlu değildir.)

Atatürk

Fatma Taşan Cebeci Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:00 - 14.30

İşlem Saatleri: 08:30 - 12:30 (https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir) T.C. Kimlik Kartı ve Pasaport Teslimat Saatleri: 13:00 - 14:30 (Randevusuz)
26.12.2022 26.12.2022 Noel
6.01.2023 6.01.2023 Dini Tatil
21.02.2023 21.02.2023 Karnaval
7.04.2023 7.04.2023 Dini Tatil
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 18.05.2023 Dini Tatil
29.05.2023 29.05.2023 Dini Tatil
8.06.2023 8.06.2023 Dini Tatil
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 26.12.2023 Noel