2016 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MUHACERET AFFI HAKKINDA DUYURU

Nürnberg Başkonsolosluğu 22.12.2016

A) Ülkemiz ile KKTC arasında 21 Aralık 2015 tarihinde Lefkoşa'da düzenlenen konsolosluk istişarelerinin ana gündem maddesi olan ve takip eden süreçte KKTC İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimlerimiz sonucu gerçekleşen 3/2016 sayılı “Muhaceret Affı Kararnamesi" 15.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak, böyle bir düzenlemenin yasayla yapılması gerektiği mülahazasıyla 30 Eylül 2016 tarihinde KKTC Yüksek Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde kararname iptal edilerek Af durdurulmuştu.

Bu kere, Hükümet tarafından yasa tasarısı olarak meclise götürülen af düzenlemesi, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 14 Kasım 2016 tarihli oturumunda oy çokluğuyla kabul edilmiş ve "Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasası" olarak 29 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Af düzenlemesini içeren mevcut yasa, 29.11.2016-27.01.2017 tarihleri arasında (27.01.2017 günü saat 24:00'e kadar ) 60 gün süreyle yürürlükte olacaktır. Muhaceret Affı hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız KKTC İçişleri Bakanlığı'na 0 392 611 10 15 nolu telefondan ulaşabilecektir.

Muhaceret Affı, "KKTC'nde kayıt dışı durumda bulunup vize cezası oluşan, vize cezalı olarak KKTC'nden ayrılan, kayıt dışı çalışırken veya ikamet izinsiz olarak bulunurken yakalanıp ihraç edilen ve KKTC'de ziyaretçi izinsiz ve ikamet izinsiz oldukları için vize cezası alan tüm yabancı uyrukluları" kapsamaktadır.

B) Vatandaşlarımızın durumlarına göre Muhaceret Affı'ndan yararlanmak için izlemeleri gereken yollar aşağıda sunulmaktadır.

1. KKTC'nde izinsiz bulunmaları sebebiyle aleyhlerine para cezası tahakkuk etmiş vatandaşlarımızın durumu:

KKTC'ne girişte kendisine verilen ziyaretçi izni bitmiş olmasına rağmen KKTC'nden ayrılmayan veya ikamet izni, eşe refakat izni, çalışma izni veya iş kurma izni almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayan ve bu sebeplerden dolayı aleyhine para cezası tahakkuk etmiş bulunan vatandaşlarımız Muhaceret Affı'nın yürürlüğe girdiği 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren (27.01.2017 saat 24:00’e kadar), 2 ay içerisinde KKTC'nden çıkmadan önce İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesine bir aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezası ödeyerek, evvelce borçlu oldukları cezalardan muaf tutulacaklardır. Vatandaşlarımıza evvelce tahakkuk ettirilen ceza bir aylık asgari ücret miktarından az ise sözkonusu miktar ödenecektir. Muhaceret Affı tutarı bir aylık asgari ücret tutarını ödemeden Ada'dan çıkan vatandaşlarımız sözkonusu aftan yararlanamayacaktır.

2. KKTC'nden çıkış yapmayanlara ziyaretçi izni verilmesi ve ön izinden muaf tutulmaları:

KKTC'nden çıkış yapmadan KKTC Muhaceret Dairesine bir aylık asgari ücret ve 250.-TL. ek ücret ödeyerek aftan yararlanmayı tercih eden vatandaşlarımıza Muhaceret Dairesince 45 günlük ziyaretçi izni verilecektir. Bu süre içerisinde çalışma izni almak amacıyla işverenleri tarafından Çalışma Bakanlığına başvurulanlar ön izin işlemlerinden muaf tutulacaklardır.

3. Yurtdışında olanların durumu:

KKTC'nde izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen ve KKTC'ne girişine engel konulan vatandaşlarımız Af kapsamında 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde KKTC'ne giriş yapabilecek ve giriş sırasında bir aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezası ödeyerek evvelce tahakkuk ettirilen para cezalarından muaf tutulacaklardır.

4. KKTC'nde izinsiz ikamet ettiği ve/veya izinsiz çalıştığı tespit edilerek ülkeden ihraç edilen vatandaşlarımızın durumu:

Muhaceret Affı'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce KKTC'nde izinsiz olarak ikamet ettiği ve/veya izinsiz olarak çalıştığı tespit edilerek tutuklanan ve ülkeden ihraç edilen vatandaşlarımız 29 Kasım 2016 tarihinden itibaren 2 ay içerisinde vekilleri aracılığıyla Muhaceret Dairesine veya şahsen KKTC'nin ülkemizdeki Büyükelçilik ve Konsolosluklarına yazılı olarak başvurabileceklerdir. Muhaceret Dairesi tarafından yapılacak inceleme sonucu, aftan yararlanması uygun görülenler anılan temsilcilikler ve makam tarafından yapılacak bildirimden itibaren iki ay içerisinde KKTC'ne giriş yapabilecek ve giriş sırasında bir aylık asgari ücret miktarı tutarındaki para cezasını ödeyeceklerdir.

5. Cezalı durumda oldukları sonradan tespit edilen izinli vatandaşlarımızın durumu:

KKTC’de izinsiz olarak bulunması sebebiyle yasa uyarınca aleyhine para cezası tahakkuk ettirilmesi gereken ancak cezalı durumda oldukları herhangi bir sebeple tespit edilememiş olan vatandaşlarımız, Muhaceret Affının yürürlüğe girdiği tarihte izinli bulunmaları, para cezasının oluştuğu tarihten itibaren en az iki defa izinlendirilmiş olmaları halinde bir aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezasını ödeyerek önceki para cezalarından sorumlu tutulmayacaktır.

C) Sözkonusu affa esas KKTC'ndeki bir asgari ücret tutarı 1.834,- TL olup, Muhaceret Affı hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler GSM oparatörlerinden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "ALO 102 BİLGİ HATTI"nı ücretsiz arayabilecektir. Ayrıca, ülkemizden bilgi almak isteyenler 0 392 2275048 numaralı telefondan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Hattına ulaşabilecektir. Keza afla ilgili bilgi almak isteyenler "csgb.gov.ct.tr" adresinden Facebook ve Twitter üzerinden de anılan Bakanlığa ulaşabilecektir.

Atatürk

Fatma Taşan Cebeci Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:30 / 13:00 - 14.30

İşlem Saatleri: 08:30 - 12:30 (https://www.konsolosluk.gov.tr web adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir) T.C. Kimlik Kartı ve Pasaport Teslimat Saatleri: 13:00 - 14:30 (Randevusuz)
26.12.2022 26.12.2022 Noel
6.01.2023 6.01.2023 Dini Tatil
21.02.2023 21.02.2023 Karnaval
7.04.2023 7.04.2023 Dini Tatil
10.04.2023 10.04.2023 Paskalya
21.04.2023 21.04.2023 Ramazan Bayramı
1.05.2023 1.05.2023 İşçi Bayramı
18.05.2023 18.05.2023 Dini Tatil
29.05.2023 29.05.2023 Dini Tatil
8.06.2023 8.06.2023 Dini Tatil
28.06.2023 28.06.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Günü
1.11.2023 1.11.2023 Dini Tatil
25.12.2023 26.12.2023 Noel